Woensdag 11 februari 2015 Bezoek van de familie Lammers